Waarom deze campagne?

Dat rollenpatroon toch

In 2016 speelde actrice Inge Paulussen in huiskamers voor een groep vriendinnen Tijgers aan de haard, een monoloog over mannen- en vrouwenrollen. In de nagesprekken bleek al vlug  dat jonge vrouwen nog altijd heel veel zorgende en huishoudelijke taken op zich nemen. Zeker vanaf het moment dat er kinderen zijn, komt dat stereotiepe rollenpatroon op de proppen.

Mama’s gaan dan vaak deeltijds werken om de combinatie van arbeid en gezin leefbaar te houden.

Papa’s willen blijkbaar wel huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen, maar het is niet altijd vanzelfsprekend om daar geboorte- of ouderschapsverlof voor te nemen, ook al is dit voor vele papa’s een recht.

Geboorteverlof: neem het op!

Cijfers beamen dat:  15 à 20% van de vaders neemt helemaal geen geboorteverlof op. Van zij die het wel opnemen,  neemt weer 1 op de vijf niet alle dagen op.

Bij meemoeders zien we dat verschijnsel niet. Voor hen is er minder sociale druk van buitenaf en verdwijnt zo de drempel om geboorteverlof te nemen.

Met onze campagne “Mijn papa doet het!” willen we papa’s informeren en stimuleren om hun geboorteverlof te nemen om zo te wennen aan hun nieuwe gezinsleven.

We zijn ervan overtuigd dat die tien dagen daarvoor niet volstaan. Maar het kan een opstap zijn naar o.a. ouderschapsverlof.

Zorg en huishouden: evenwichtig verdelen

Met deze campagne willen we ook het signaal geven dat zowel mannen als vrouwen zorgtaken en huishoudelijke taken op zich kunnen nemen. Papa’s bij de zorgtaken voor hun baby betrekken, is een goeie start om hier werk van te maken.

Onderzoek wijst immers uit dat een vader die van bij de geboorte mee zorg opneemt, meer betrokken is bij de zorg voor zijn kind, zowel op prille als op latere leeftijd. Dat leidt tot een hechtere band met zijn kind en heeft ook een positief effect op de gezondheid van de moeder en het kind.

Bovendien zorgt het voor een meer evenwichtige verdeling van huishoudelijke- en zorgtaken tussen hem en de moeder. Dat is dan weer positief voor de carrièremogelijkheden en de financiële zelfstandigheid van de moeder.

We hopen met deze campagne vele papa’s te overtuigen om het te doen.