Geboorteverlof?

Als je pas vader of meeouder geworden bent, heb je misschien recht op geboorteverlof.

Wie kan het geboorteverlof opnemen?

Het geboorteverlof kan opgenomen worden door:

  • ofwel de vader
  • ofwel de meeouder
  • ofwel de samenwonende partner die het kind niet wettelijk erkent.

Wat als het wettelijk afstammingsrecht niet vaststaat?

Wat als de meeouder geen juridische band met het kind kan aantonen?

Wat moet je doen?

  • Laat je werkgever de dag van de bevalling (of zo snel mogelijk erna) weten dat je partner bevallen is. Zo hebt je recht op geboorteverlof.
  • Neem zo snel mogelijk contact op met je ziekenfonds om de uitkering aan te vragen. (indien van toepassing)

Werk je in de privésector?

Je krijgt altijd 10 werkdagen. Ook als je deeltijds werkt, ook bij een tweeling of meerling.
Je kan je geboorteverlof opnemen tot 4 maanden na de bevalling, aaneensluitend of gespreid.
Voor de drie eerste dagen krijg je volledig loon (betaald door de werkgever). De volgende dagen ontvang je een uitkering via het ziekenfonds, namelijk 82% van het (begrensde) brutoloon.

Werk je in het onderwijs?

Het geboorteverlof heet bij jou omstandigheidsverlof.
Je hebt recht op maximum 10 dagen omstandigheidsverlof. Je kan het verlof opnemen tot 4 maanden na de bevalling.
Tenzij je school- of centrumbestuur toestaat om het anders te doen, moet je

  • minstens 5 dagen aaneensluitend opnemen,
  • altijd volledige dagen nemen, zelfs als je deeltijds werkt.

Voor alle 10 dagen krijg je je volledig loon.


Ben je werkzoekende?

Als werkzoekende heb je recht op 10 dagen verlof binnen de 4 maanden na de bevalling. Je behoudt je normale werkloosheidsvergoeding . Je voegt een geboorteattest bij je stempelkaart.
Die regeling geldt ook als je een beroepsverkennende stages, een individuele beroepsopleiding, een opleiding of dergelijke volgt.

Werk je bij de lokale overheid?

Je krijgt 10 werkdagen omstandigheidsverlof. Als je statutair (vastbenoemd) bent, krijg je voor die 10 dagen volledig loon.
Als je contractueel bent, geldt die regeling niet. In sommige besturen wordt van die 10 dagen het loon doorbetaald, maar in vele besturen wordt de privéregeling toegepast, waarbij 3 of 4 dagen door de werkgever betaald worden en voor de overige dagen je een uitkering van het ziekenfonds krijgt. De regeling van jouw organisatie vind je in de rechtspositieregeling, het statuut of arbeidsreglement.
Het lokaal bestuur bepaalt zelf in welke tijdspanne het geboorteverlof opgenomen kan worden.

Werk je bij de Vlaamse Overheid?

Je krijgt 10 werkdagen omstandigheidsverlof, die je moet opnemen in volledige dagen.
Ben je statutair? Dan moet je je verlof zo dicht mogelijk aansluitend bij de bevalling opnemen. Ben je contractueel, dan kan je het verlof nemen binnen de vier maanden na de geboorte.
Je krijgt je salaris gewoon doorbetaald voor de 10 dagen als je statutair bent.
Als je contractueel bent, krijg je je salaris voor de eerste drie dagen. Voor de zeven resterende dagen krijg je een uitkering.

Werk je bij de federale overheid?

Ben je statutair of stagiair? Dan krijg je 10 werkdagen omstandigheidsverlof.
Contractuelen kunnen kiezen tussen het omstandigheidsverlof (openbare sector) of het geboorteverlof (privésector).

Ben je een zelfstandige of een meewerkende echtgenoot?

Dan heb je geen recht op deze regeling.

Graag meer info op maat?

Klop aan bij je ziekenfonds, vakbond of werkgever.