Proficiat, papa …

… met je kersverse dochter of zoon!
Vanaf nu kan je het leven van dit kleine wonder mee vormgeven. Spannend!

Wil je graag een sterke start maken? Neem dan je geboorteverlof op.

Zo kan je als werknemer 10 dagen thuisblijven. Je mag die opnemen tot 4 maanden na de bevalling, aaneensluitend of gespreid. Drie dagen krijg je volledig uitbetaald, voor de andere ontvang je tot 82% van je brutoloon.

Geen werknemer?

Ook voor leerkrachten, overheidspersoneel of werkzoekenden bestaan er regelingen.

Grijp die kans!

Jij, je partner en jullie kind: ga voor samen zijn, samen genieten en samen ontdekken. Die tien dagen zijn daarvoor alvast een goed begin.

Hoe vraag je je geboorteverlof aan? Waar vind je meer informatie?

Kijk op www.kindengezin.be of klop aan bij je ziekenfonds, vakbond of werkgever.

Waarom deze campagne?

Dat rollenpatroon toch

In 2016 speelde actrice Inge Paulussen in huiskamers voor een groep vriendinnen Tijgers aan de haard, een monoloog over mannen- en vrouwenrollen. In de nagesprekken bleek al vlug  dat jonge vrouwen nog altijd heel veel zorgende en huishoudelijke taken op zich nemen. Zeker vanaf het moment dat er kinderen zijn, komt dat stereotiepe rollenpatroon op de proppen.

Mama’s gaan dan vaak deeltijds werken om de combinatie van arbeid en gezin leefbaar te houden.

Papa’s willen blijkbaar wel huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen, maar het is niet altijd vanzelfsprekend om daar geboorte- of ouderschapsverlof voor te nemen, ook al is dit voor vele papa’s een recht.

Geboorteverlof: neem het op!

Cijfers beamen dat:  15 à 20% van de vaders neemt helemaal geen geboorteverlof op. Van zij die het wel opnemen,  neemt weer 1 op de vijf niet alle dagen op.

Bij meemoeders zien we dat verschijnsel niet. Voor hen is er minder sociale druk van buitenaf en verdwijnt zo de drempel om geboorteverlof te nemen.

Met onze campagne “Mijn papa doet het!” willen we papa’s informeren en stimuleren om hun geboorteverlof te nemen om zo te wennen aan hun nieuwe gezinsleven.

We zijn ervan overtuigd dat die tien dagen daarvoor niet volstaan. Maar het kan een opstap zijn naar o.a. ouderschapsverlof.

Zorg en huishouden: evenwichtig verdelen

Met deze campagne willen we ook het signaal geven dat zowel mannen als vrouwen zorgtaken en huishoudelijke taken op zich kunnen nemen. Papa’s bij de zorgtaken voor hun baby betrekken, is een goeie start om hier werk van te maken.

Onderzoek wijst immers uit dat een vader die van bij de geboorte mee zorg opneemt, meer betrokken is bij de zorg voor zijn kind, zowel op prille als op latere leeftijd. Dat leidt tot een hechtere band met zijn kind en heeft ook een positief effect op de gezondheid van de moeder en het kind.

Bovendien zorgt het voor een meer evenwichtige verdeling van huishoudelijke- en zorgtaken tussen hem en de moeder. Dat is dan weer positief voor de carrièremogelijkheden en de financiële zelfstandigheid van de moeder.

We hopen met deze campagne vele papa’s te overtuigen om het te doen.

Geboorteverlof?

Als je pas vader of meeouder geworden bent, heb je misschien recht op geboorteverlof.

Wie kan het geboorteverlof opnemen?

Het geboorteverlof kan opgenomen worden door:

  • ofwel de vader
  • ofwel de meeouder
  • ofwel de samenwonende partner die het kind niet wettelijk erkent.

Wat als het wettelijk afstammingsrecht niet vaststaat?

Wat als de meeouder geen juridische band met het kind kan aantonen?

Wat moet je doen?

  • Laat je werkgever de dag van de bevalling (of zo snel mogelijk erna) weten dat je partner bevallen is. Zo hebt je recht op geboorteverlof.
  • Neem zo snel mogelijk contact op met je ziekenfonds om de uitkering aan te vragen. (indien van toepassing)

Werk je in de privésector?

Je krijgt altijd 10 werkdagen. Ook als je deeltijds werkt, ook bij een tweeling of meerling.
Je kan je geboorteverlof opnemen tot 4 maanden na de bevalling, aaneensluitend of gespreid.
Voor de drie eerste dagen krijg je volledig loon (betaald door de werkgever). De volgende dagen ontvang je een uitkering via het ziekenfonds, namelijk 82% van het (begrensde) brutoloon.

Werk je in het onderwijs?

Het geboorteverlof heet bij jou omstandigheidsverlof.
Je hebt recht op maximum 10 dagen omstandigheidsverlof. Je kan het verlof opnemen tot 4 maanden na de bevalling.
Tenzij je school- of centrumbestuur toestaat om het anders te doen, moet je

  • minstens 5 dagen aaneensluitend opnemen,
  • altijd volledige dagen nemen, zelfs als je deeltijds werkt.

Voor alle 10 dagen krijg je je volledig loon.


Ben je werkzoekende?

Als werkzoekende heb je recht op 10 dagen verlof binnen de 4 maanden na de bevalling. Je behoudt je normale werkloosheidsvergoeding . Je voegt een geboorteattest bij je stempelkaart.
Die regeling geldt ook als je een beroepsverkennende stages, een individuele beroepsopleiding, een opleiding of dergelijke volgt.

Werk je bij de lokale overheid?

Je krijgt 10 werkdagen omstandigheidsverlof. Als je statutair (vastbenoemd) bent, krijg je voor die 10 dagen volledig loon.
Als je contractueel bent, geldt die regeling niet. In sommige besturen wordt van die 10 dagen het loon doorbetaald, maar in vele besturen wordt de privéregeling toegepast, waarbij 3 of 4 dagen door de werkgever betaald worden en voor de overige dagen je een uitkering van het ziekenfonds krijgt. De regeling van jouw organisatie vind je in de rechtspositieregeling, het statuut of arbeidsreglement.
Het lokaal bestuur bepaalt zelf in welke tijdspanne het geboorteverlof opgenomen kan worden.

Werk je bij de Vlaamse Overheid?

Je krijgt 10 werkdagen omstandigheidsverlof, die je moet opnemen in volledige dagen.
Ben je statutair? Dan moet je je verlof zo dicht mogelijk aansluitend bij de bevalling opnemen. Ben je contractueel, dan kan je het verlof nemen binnen de vier maanden na de geboorte.
Je krijgt je salaris gewoon doorbetaald voor de 10 dagen als je statutair bent.
Als je contractueel bent, krijg je je salaris voor de eerste drie dagen. Voor de zeven resterende dagen krijg je een uitkering.

Werk je bij de federale overheid?

Ben je statutair of stagiair? Dan krijg je 10 werkdagen omstandigheidsverlof.
Contractuelen kunnen kiezen tussen het omstandigheidsverlof (openbare sector) of het geboorteverlof (privésector).

Ben je een zelfstandige of een meewerkende echtgenoot?

Dan heb je geen recht op deze regeling.

Graag meer info op maat?

Klop aan bij je ziekenfonds, vakbond of werkgever.